Castelo de Vilalba

Fuxan os Ventos

Para o Belén de Begonte

Para o encontro de Trabada

O párroco Uxío García Amor recita no Día da Poesía de Vilalba

Video da homenaxe do Iescha a UXÍO GARCÍA AMOR o día 27 de novembro de 2015 na Casa da Cultura

Vilalba, Dona da Chaira - Homenaxe a Manuel María - Intervención de Uxío García Amor no I Cabodano (2005)

#ComunicandoEsperanza (4) en Mondoñedo-Ferrol: Juan Pablo y don Uxío

Festival da Canción das San Lucas 1971 O meu corazón Uxio García Amor Victoriano Taibo

Don Uxío, con Manos Unidas

Vídeos en Facebook

Don Uxío García Amor adícalle uns versos ao pai Luis Ángel (2020)