Euloxio Xesús Rubert Méndez

De D. Uxío García Amor direi que, para min, foi o profesor máis exemplar que tiven na vida miña vida de estudante, polo seu compromiso cos valores humanos e relixiosos; amais de que foi o primeiro que me fixo amar a literatura galega, sen esquecer o seu agarimo pola cultura galega en xeral. Foi e será un auténtico referente para a miña vida.