Antón Costa Rico

Eu marchei do Seminario de Mondoñedo para o Grupo de Preu da Domus Eclesiae de Ferrol no curso de 1969-70, de modo que don Eugenio xa non foi infelizmente profesor meu, mais a súa bondade andaba con el polos corredores do Seminario, gozabamos da súa educación e propostas musicais, admiramos o seu impulso para a creación do Orfeón de 'Obreros Católicos', que poida que tivera bastante de 'socialista' e mostraba cos seus xestos un modo de incardinarse en tempos precarios.

A bondade, como dixen arriba, que sempre tanta falta nos fai.

Moi obrigado.